lista cech dda

DOROSŁE DZIECI ALKOHOLIKÓW

odpowiedź zaznacz krzyżykiem

L.p.

Opis charakterystycznych zachowań, cech

Zawsze

Bardzo

często

Często

Czasem

Rzadko

Bardzo

Rzadko

Nigdy

1.

Miewam obawy, że bliski i silny związek uczuciowy z drugim człowiekiem może mnie nadmiernie pochłonąć, że zatracę w nim siebie:
2.

Obawiam się, że angażując się emocjonalnie w związki z innymi ludźmi mogę się wypalić wewnętrznie;
3.

Wydaje mi się, że ktoś przy bliższym poznaniu mnie przekona się o tym jaka naprawdę jestem i straci dla mnie zainteresowanie i uznanie;
4.

Obawiam się, że przy dogłębnym poznaniu mojej osoby trudno jest mnie cenić i lubić;
5.

Pojawiają się we mnie myśli, ze osoba, która jest mi bardzo bliska może mnie opuścić;
6.

Gdy dochodzi do konfliktów i napięć między mną i bliską mi osobą, pojawiają się we mnie obawy, że może ona mnie opuścić;
7.

Napotykam trudności w harmonijnym pogłębianiu i utrzymywaniu relacji z bliskimi mi osobami;
8.

Mam skłonność do wchodzenia w związek uczuciowy od razu na głębokim poziomie;
9.

Jestem osobą wrażliwą, której uczucia stosunkowo łatwo można zranić;
10.

Rozpoznaję takie miejsca w środku siebie, których dotknięcie zewnątrz może zaboleć;
11.

Nie jest mi łatwo wyrażać moje uczucia i otwierać się przed innymi
12.

Jestem uważna i powściągliwa w odsłanianiu bardziej osobistych miejsc w sobie, ponieważ może to być niebezpieczne;
13.

Obawiam się napięć i konfliktów w kontaktach między ludźmi i staram się unikać tego typu zadrażnień;
14.

Obawiam się swojego gniewu i staram się unikać wyrażania złości;
15.

Żeby czuć się bezpiecznie i pewnie, muszę dysponować sporą ilością wpływu na sytuację, w której się znajduję i w jakimś stopniu ją kontrolować;
16.

Obawiam się, że jeżeli nie będę panować nad sytuacją ( wiedzieć co się dzieje, przewidywać), to cos złego może się stać;
17.

Trudno jest mi dzielić się odpowiedzialnością za stan spraw, z którymi jestem związana; albo biorę wszystko na siebie albo się wycofuję;
18.

Mam tendencję do krańcowego rozpatrywania swojej odpowiedzialności za to, co dzieje się w moim życiu, czasem czuję się całkowicie odpowiedzialny za wszystko, czasem zaś czuję, ze nic ode mnie nie zależy;
19.

Jestem zdolna do maksymalnej lojalności nawet wobec osób, które na to nie zasługują;
20.

Wiernie trwam przy podjętych kiedyś zobowiązaniach nawet wtedy, kiedy płacę za to dużą cenę;
21.

Staram się nie oczekiwać pozytywnego biegu wydarzeń, bo boję się rozczarować;
22.

Marzenia i wyobrażenia o pozytywnych wydarzeniach, które mogą mnie spotkać, wzbudzają we mnie niepokój;
23.

Wydaje mi się , że mogę polegać prawie wyłącznie na sobie;
24.

Jestem raczej ostrożna i niezbyt ufna w stosunku do innych ludzi, nie jest łatwo uzyskać moje zaufanie;
25.

Znam dobrze poczucie niezbyt miłej odmienności od innych ludzi;
26.

Trudno mi jest doświadczać poczucie własnej wspólnoty z innymi ludźmi, odczuwam, ze istnieje jakaś bariera;
27.

Mam gotowość do bardzo surowego oceniania siebie i swojego postępowania;
28.

Jest mi trudno doświadczać poczucia własnej wartości i ważności;
29.

Mam trudności z rozluźnianiem się i ze spontanicznym angażowaniem się w beztroską zabawę;
30.

W sytuacjach poświęconych zabawie zaczynam kontrolować swoje postępowanie lub ogarniają mnie chwile smutku;
31.

Mam tendencje do mówienia czegoś innego niż to, co rzeczywiście myślę;
32.

Zdarza mi się odruchowo skłamać mimo, że nie ma takiej potrzeby;
33.

Zdarza mi się, że mimo dużego zaangażowania na początku jakichś działań, później rezygnuję z podjętych wysiłków;
34.

Trudno jest mi wytrwale doprowadzać do końca to, co zacząłem;
35.

Reaguję wyraźnym napięciem i niepokojem na zmiany w sytuacjach, których nie mogę kontrolować;
36.

Mam trudności z przystosowaniem się do zmian, które nie zależą ode mnie;
37.

Mam tendencję do usilnego poszukiwania aprobaty i potwierdzania własnej wartości;
38.

Reakcje innych ludzi na moje postępowanie są dla mnie ważnym wskaźnikiem własnej wartości;
39.

Mam tendencje do angażowania się w działanie, bez zastanowienia i bez zwracania uwagi na konsekwencje;
40.

Mam skłonność do pochopnego podejmowania decyzji, bez rozważania innych możliwości;
41.

Mam trudności w jasnym wyobrażeniu sobie tego, co jest normalne i zdrowe we wzajemnych kontaktach miedzy ludźmi;
42.

Pojawiają mi się wątpliwości, co do tego, co jest w życiu normalne;
43.

Nie znajduję zadowolenia w spokojnym i ustabilizowanym życiu;
44.

Więcej satysfakcji dostarczają mi sytuacje kryzysowe niż spokój codziennego dnia;
45.

Mam tendencję do wikłania się w sytuacje, w których to ja przede wszystkim ponoszę koszty;
46.

Stosunkowo łatwo mogę się znaleźć w sytuacji w której pojawia się we mnie poczucie skrzywdzenia;
47.

W trudnych sytuacjach mam tendencje do podejmowania skrajnych decyzji;
48.

W sytuacjach kryzysowych mam skłonność do czarno – białego widzenia świata;
49.

Gdy przeczuwam zagrożenie, to unikam myślenia o nim – staram się utwierdzić w przekonaniu, że wszystko jest w porządku;
50.

Gdy wzrasta mój niepokój, obawy, staram się unikać konfrontacji z ich źródłami, wolę nie zagłębiać się w przykre sprawy;
51.

Mam tendencję do angażowania się w związki z osobami, którym jestem potrzebna, którym mogę pomóc;
52.

Mam skłonności do wybierania na swojego partnera osób nieszczęśliwych, budzących współczucie lub litość;
53.

W trudnych sytuacjach mam problemy z rozpoznaniem w odpowiednim momencie, że już nic więcej nie zdołam zrobić w danej sprawie;
54.

Mam problemy z opuszczeniem sytuacji, będących dla mnie zbyt dużym obciążeniem; bez względu na koszty osobiste, które ponoszę;
55.

Dobrze mi jest znane uczucie obezwładniające smutku;
56.

Czasami ogarnia mnie przygnębienie bez jakiegoś wyraźnego powodu;
57.

Zmiana w życiu kojarzy mi się ze stratą;
58.

Odnajduję w sobie skłonności do przeżywania obawy, że mogę utracić coś, na czym mi zależy w życiu;
59.

Odczuwam wyraźnie opory wewnętrzne utrudniające mi pełne i swobodne przezywanie uczuć;
60.

Czuję, że jest coś, co krępuje moją spontaniczność i ogranicza wyrażanie uczuć;
61.

Gdy robię coś dla siebie pojawia się poczucie, że to jest w porządku iż koncentruję się na sobie a nie na innych;
62.

Uważam, że nie mam prawa zajmować się swoimi potrzebami;
63.

W ciężkich sytuacjach trudno jest mi zaufać, że inni sobie z nimi poradzą i wolę sam wykonywać najważniejsze zadania;
64.

Trudno jest mi w sposób harmonijny współpracować z innymi, ponieważ mam tendencje do podejmowania za nich ich obowiązków i zadań;
65.

Muszę być przygotowany na spotkanie różnych przeciwieństw i coś wewnątrz mnie zmusza do bycia dzielną osobą;
66.

Nie mogę sobie pozwolić na poddawanie się momentom słabości;
67.

Trudno jest mi cieszyć się swoimi sukcesami;
68.

Mam skłonności do przypisywania swoich sukcesów zewnętrznym okolicznościom, a nie własnej zasłudze;
69.

Robię rzeczy, które nie są dla mnie korzystne i mimo, że zdaję sobie z tego sprawę nie zaprzestaję. Należą do nich:
-

Palenie tytoniu;
-

Picie alkoholu;
-

Objadanie się lub głodzenie;
-

Zażywanie środków uspokajających, przeciwbólowych itd.
-

Agresywne reakcje;
-

Specyficzne nawyki seksualne;
-

Obgryzanie paznokci;
-

Dręczące myśli;
-

Dręczące nawyki w życiu codziennym (sprzątanie, częste mycie itd.);
70.

Dostrzegam skłonność do pojawiania się u mnie takich objawów jak:
-

Stany podgorączkowe;
-

Stany zapalne;
-

Bóle i kłucia w różnych miejscach ciała;
-

Lekkie przeziębienia;
-

Katary;
-

Rozstroje żołądka;
-

Krwawienia;
-

Inne: jakie ?

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................
* Kwestionariusz opracował - mgr Jacek T. Kasprzak, Psycholog Kliniczny, Certyfikowany Specjalista Psychoterapii Uzależnień, Superwizor Psychoterapii Uzależnień.